REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE SMARTALERT.RO

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE
  II.SERVICIILE ELECTRONICE ÎN CADRUL MAGAZINULUI ONLINE ȘI  APLICAȚIA
  III. CONDIȚIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE
  IV. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE
  V. COST, MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI
  VI. RECLAMAȚIA PRODUSULUI
  VII. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI
  VIII. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT
  IX. LICENȚĂ
  X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  XI. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
  XII. DISPOZIȚII PENTRU CLIENȚII NONCONSUMATORI
  XIII. DISPOZIŢII FINALE

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE
 2. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.smartalert.ro este administrat de INVEST NET GROUP S.R.L. cu sediul în București : Intrarea RECONSTRUCTIEI, nr 8, bl. 28BIS, etaj 10, Ap. 87, sector 3 inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numărul J40/15732/2004, CIF: RO11645460. Datele de contact pentru clienții: nr de telefon +40 755 33 00 35, adresa de e-mail: support@smartalert.ro numita în continuare Smart Alert.    
  2. Utilizarea magazinului Online necesită îndeplinirea de către dispozitive finale și a sistemului teleinformatic utilizate de către Client, a anumitor cerințelor tehnice.
  3. Regulament se adresează atât Cliențiilor consumatori cât şi celor Nonconsumatori  ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau incheie Contracte de Vânzare (cu excepția punctului XII din prezentul Regulament care se adresează numai antreprenorilor).
  4. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client.
  5. Informațiile prezentate în cadrul Magazinului Online sau, în cazul plasării Comenzilor cu utilizarea altor  mijloace de comunicare  la distanță, mesaj electronic cu confirmarea conținutului Contractului de Vânzare propus, despre care este vorba în pct. III, art.6 lit. a, a Regulamentului constituie invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014, trimisă de către Vânzător Clienților prin intermediul Magazinului Online, și nu o ofertă în sensul Codului civil.
  6.Ori de câte ori se folosesc următorii termeni notați cu majusculă aceștia vor fi interpretați în sensul următor, dacă nu se prevede altfel în mod explicit în contextul utilizării lor.
 3. APLICAȚIA – aplicație software (aplicație mobilă) pusă la dispoziția Clientului de către SMART ALERT, destinată instalării pe un dispozitiv mobil deținut de către Client și care permite, în special, utilizarea Magazinului Online fără necesitatea deschideri browserului web.
  b.DRC – DRC = Departamentul Relații Clienți SMART ALERT, care oferă Cliențiilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul Magazinului Online, printre care informații cu privire la Produse, Magazin Online, Regulament sau Promoții valabile, în Zilele Lucrătoare și este disponibil de luni până vineri și sâmbăta între orele indicate pe pagina smartalert.ro/contact, la numarul de telefon +40 755 33 00 34, la adresa de e-mail: support@smartalert.ro, prin intermediul chatului on-line în cadrul Magazinului Online precum și cu ajutorul formularului de contact din Magazinul Online din secțiunea ”Contact”. Număr taxat standard – conform tarifului operatorului.
  c. PRETUL – exprimat în RON reprezintă suma remunerației brute (conținând taxa TVA) apartinând Vânzătorului din titlul de transfer a proprietății Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare, prin intermediul Magazinului Online. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care condițiile Promoției utilizate de către Magazinul Online stabilesc altfel.
  d. ZI LUCRĂTOARE – una din zilele de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale, declarate zile libere.
  e. PAROLA– un șir alfanumeric necesar  autorizării accesului în Cont, stabilit de către Client atunci când crează un Cont. Înregistrarea contului necesită repetarea parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile. Clientul este obligat să păstreze parolele în confidențialitate (nu dezvăluie persoanelor terțe). SMART ALERT oferă Clientului posibilitatea modificării parolei.
  f. CLIENT -(1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal și în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate;(2) persoană juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, care legal i se recunoaşte capacitatea juridică; – care a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de Vânzare cu Vânzătorul.În cazul în care Clientul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, acesta din urmă se angajează să obțină un consimțământ efectiv din punct de vedere legal al reprezentantului său statutar pentru încheierea Contractului de furnizare a Serviciilor / Contractului de Vânzare și să înmâneze acest consimțământ la fiecare solicitare a SMART ALERT sau a Vânzătorului și, în timp ce, de regulă, Contractele de vânzare încheiate prin intermediul Magazinului Online sunt acorduri încheiate în mod obișnuit pentru chestiuni minore de zi cu zi.
  g. CODUL CIVIL – Codul Civil Român, Legea 365/2002, OUG 34/2014, Legea 193/2000, OUG 140 / 2021.
  h. CONSUMATOR –  Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
  i. CONT – Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (Login) şi Parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al SMART ALERT, permițând Clientului să utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul Loginului  și Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în Magazinul Online. Contul poate permite, în special, să stocați  informațiile de adresă ale Clientului pentru produsele de expediere, să urmăriți starea comenzii, să accesați Istoricul comenzilor precum și alte servicii puse la dispoziție de către SMART ALERT . Clientul este responsabil pentru păstrarea secretului parolei de acces în contul unic. Clientul înțelege că dacă încredințează cuiva parola contului sau, acea persoană are acces și la datele sale personale. Datele personale introduse la crearea contului nu vor fi transferate de magazinul online către terțe persoane.
  j. COS –  un serviciu oferit fiecărui Client care utilizează Magazinul Online pentru a-i permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe produse, realizarea Rezervării, introducerea codurilor de reducere care premit micșorarea prețului în condițiile  anumitor contracte / regulamente,  vizualizarea unui rezumat al Prețurilor Produselor și al tuturor produselor împreună (inclusiv eventuale costuri de expediere), vizualizarea estimativă a datei de livrare  a Produselor. Coșul de cumpărături colectează ofertele depuse de Client pentru încheierea Contractului de vânzare. Prin intermediul unei Comenzi pot fi adaugate in cos numai câte un produs in vederea încheierii Contractului de Vânzare. Informatiile privitoare la comportamentul clientului de a adauga sau a sterge cumparaturile din cos sau de cumpara sau nu, nu vor fi folosite pentru a crea un profil comportamental.
  k. LOGIN – adresa de e-mail a Clientului furnizată în cadrul Magazinului Online în timpul creării Contului
  l. NEWSLETTER – Serviciul Electronic, care permite tuturor Clienților care îl utilizează să primească informații periodice de la SMART ALERT, în special despre Produse, Magazin Online, inclusiv produse și promoții noi, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat de către Client, cu acordul expres al Clientului. Termenii de furnizare a Serviciilor de Newsletter de către ARPLAY sunt stabiliți în reglementări separate, puse la dispoziție ca parte a Magazinului Online.
  m. PRODUS – bun mobil sau digital, disponibil în Magazinul Online care face obiectul Contractului de Vânzare între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului Online, după achitarea Prețului. Toate Produse prezentate în cadrul magazinului Online sunt din fabrică noi.
  n. PRODUS CU ELEMENTE DIGITALE – Produs corporal mobil care încorporează un conținut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absența respectivului conținut digital sau serviciu digital, bunul nu și-ar putea îndeplini funcțiile (de ex., imagine digitala / printata pe diverse suporturi).
  o. PROMOȚIILE – condiții speciale de vînzare sau oferirea de servicii, reglementate în condițiile exprimate în cadrul Magazinului Online, propuse de către Vânzător sau de altă entitate relevantă, despre care Clientul va fi informat ca parte a Promoției, într-un timp specificat, de care Clientul poate beneficia în condițiile specificate acolo, de ex. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, in limita stocurilor disponibile (Art.32 din OG 99/2000).
  p. REGULAMENT –  REGULAMENTUL/CONTRACT DE PRESTARE SERVICII –  acest document care stabilește regulile de încheiere a Contractelor de Vânzare-Cumpărare și regulile de furnizare și utilizare a serviciilor puse la dispoziția clienților de către ARPLAY prin intermediul Magazinului Online, inclusiv serviciul de rezervare. Regulamentul definește drepturile și obligațiile Clientului și ale Vânzătorului. În cadrul serviciilor prestate electronic, aceste regulamente sunt reglementate de prevederile legii 365/2002 privind prestarea de servicii pe cale electronică.
  q. MAGAZIN ONLINE – platforma de vânzare care permite plasarea Comenzilor de către Client precum și prestarea de servicii puse la dispoziție de către SMART ALERT, administrate de către SMART ALERT, constituind un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, disponibile la adresa: www.epantofi.ro, dar și prin intermediul Aplicației.
  r. VÂNZĂTOR; FURNIZOR DE SERVICIIINVEST NET GROUP SRL cu sediul în BUCURESTI, str. Intrarea RECONSTRUCTIEI 8, bl. 28BIS, ap. 87 sector 3, ONRC nr.: J40 / 15732 / 2004, CUI: RO11645460,  adresa de e-mail: support@smartalert.ro , număr de telefon de contact: 0755 33 00 35 (tarif ca pentru un apel standard – în funcție de lista de prețuri a operatorului relevant).
  s. CONȚINUT/CONȚINUTURI – elemente de tip text, grafice sau multimedia (cum ar fi informații despre Produs, imagini de produs, videoclipurile promoționale, descrierile, comentarii), inclusiv lucrări în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și imaginile ale persoanelor care sunt distribuite în cadrul Magazinului online de către Vânzătorul respectiv SMART ALERT, contractantul Vânzătorului, Clientului sau altei persoane care utilizează magazinul online.
  t. CONTRACT DE VÂNZARE – contract de vânzare la distanta, în sensul art. 2 pct.7 din OUG 34/2014, prin intermediul Magazinului Online, privitor la vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata Prețului plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror termeni sunt specificați în  prezentul Regulament. Contractul de vânzare este încheiat între Client și Vânzător prin mijloacele de comunicare la distanță, după acceptarea Comenzii de către Vânzător în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Regulament. Contractul de Vânzare denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante. Fiecare Produs este subiectul unui Contract de  Vânzare. Vânzătorul poate încheia un Contract de Vânzare cu un client nonconsumator și ca urmare a încheierii unui Contract fără procedura stabilită în acești Termeni și condiții, care va fi confirmată prin e-mail la solicitarea uneia dintre părțile la contract.
  u. SERVICIU DIGITAL – serviciu oferit de către SMART ALERT pe cale electronică în sensul înțelegerii OUG 140 / 2021, către Client prin intermediul Magazinul Online în conformitate cu Contractul de Furnizare a Serviciilor.
  v. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR, LEGEA – OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, OG 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
  w. CERINȚE TEHNICE – cerințe tehnice minime ale căror îndeplinirea este necesară pentru colaborarea cu sistemul teleinformatic utilizat de către Vânzător, printre care și încheierea  Contractul de Prestări Servicii sau încheierea Contractului de Vânzare  și anume: (1) calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu  acces la  internet (în cazul Aplicației – dispozitive mobile); (2) accesul la poșta electronică; (3) browser de internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni ulterioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni ulterioare, Opera versiunea 12.0 și versiuni ulterioare, versiunea Google Chrome 23.0. și mai mare, versiunea Safari 5.0 și o versiune superioară; (4) rezoluție minimă recomandată a ecranului: 1024×768; (5) includerea în browser-ul web a capacității de a salva cookie-urile și de a folosi Javascript; in cazul incheierii Contractului de Vanzare prin telefon: (6) prin telefon; în cazul Aplicației: (8)  sistemului de operare al dispozitivului mobil: Android versiunea 4.0.3 sau mai mare, sau iOS 9.0.4 sau mai mare, (9), un dispozitiv mobil cu un serviciu de aparat de fotografiat și geolocalizare (GPS). Pentru a încheia un Contract de vânzare, Clientul trebuie să dețină o adresă de e-mail valabilă sau activă, precum și o tastatură sau un alt dispozitiv,  care oferă posibilitatea de a completa corespunzător formularele electronice.
  x. COMANDA – declarație a Clientului care exprimă voința directă de a încheia un Contract de Vânzare la distanță cu Vânzătorul, prin intermediul Magazinului Online, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând Produsele pentru care Clientul depune o ofertă pentru încheierea unui Contract de Vânzare și datele Clientului necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. Ordinea fiecărui Produs va fi tratată ca o ofertă independentă a Clientului pentru încheierea unui Contract de Vânzare (facilități tehnice). Comanda poate primi un număr și toate ofertele vor fi procesate în paralel. Acceptarea Comenzii înseamnă încheierea unui Contract de Vânzare (a se vedea litera (s) de mai sus).

 

 1. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI APLICAȚIA
 2. SMART ALERT oferă următoarele servicii electronice Clienților în mod gratuit prin intermediul Magazinului Online, inclusiv în special (catalogul de servicii poate varia în funcție de funcționalitatea actuală a Magazinului Online pus la dispoziție de SMART ALERT):
 3. Contul,
  b.oferă Clienților posibilitatea plasării Comenzilor precum și încheierea Contractelor de Vânzare cu Vânzătorul, prin intermediul Magazinului Online, în condițiile reglementate de prezentul Regulament;
  c. prezintă Cliențiilor conținutului de reclame adaptat intereselor acestora;
  d. oferă posibilității utilizării coșului de cumpărături;
  e. oferă posibilității vizualizării Conținutul afișat în cadrul Magazinului Online;
  f. Newsletter;
  g. în cazul Clienților Aplicației (reglementările prezente pot fi aplicate Servicilor Electronice actuale sau introduse în viitor – posibilitatea utilizării Servicilor Electronice stabilite care reies din funcționalitatea Aplicației actuale ):

– scanarea cu ajutorul aparatului și salvarea codurilor de bare a produselor alese
– prezentarea produselor  în cadrul Magazinului Online pe baza pozelor introduse alese de către Client;
– prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil (notificare push);
– crearea listei Preferințelor;

 1. SMART ALERT, suplimentar pentru Clienții care au Contul creat, oferă gratuit următoarele servicii prin intermediul Magazinului Online:
 2. menținerea sesiunii Clientului prin logarea de către acesta în Cont (cu ajutorul browserului sau a Aplicației);
  b.stocarea și punerea la dispoziția Clientului prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor;
 3. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:
 4. completarea formularului de înregistrare, intelegerea și acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Daca clientul nu înțelege termenii folosiți îi recomandăm să nu se înregistreze.
  b.și apăsarea butonului „Înregistrează-te” .
 5. Contractul privind Prestarea Serviciilor se încheie odată cu primirea de către Client a confirmării încheierii Contractului de Prestarea a Serviciilor trimise de către SMART ALERT la adresa de e-mail furnizată de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată de timp. Clientul poate în orice moment și fără a indica motivul, să șteargă Contul (anularea Contului) prin trimiterea unei cereri către SMART ALERT, în special prin e-mail la: support@smartalert.ro Crearea contului este necesară pentru a plasa o comandă în cadrul Magazinul Online, dar NU este necesara la scanarea imaginilor personale sau de produs care au fost configurate de catre altcineva in Magazinul Online .
 6. Utilizarea Coșului începe  în momentul în care clientul adaugă Produsul în coș.
  6.Coșul de cumpărături este oferit gratuit și are caracter  singular și se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de cumpărături  salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul sau a  Aplicației, inclusiv deconectarea, pentru o perioadă de cel mult 7 zile, însă nu rezervă produsele.
 7. Clientul se obligă la:
 8. furnizarea datelor conforme cu realitatea  la plasarea Comenzilor sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
  b.actualizarea imediată a datelor, inclusiv  datele personale, furnizate de către Client Vânzătorului la momentul încheierii Contractului de Prestare Servicii sau a Contractului de Vânzare, în special pentru realizarea corectă a serviciilor; Clientul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiuni Cont;
  c. utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către SMART ALERT într-un mod care nu interferează cu funcționarea Magazinului Online sau a Aplicației (poate fi considerată o acțiune care perturbă funcționarea SMART ALERT, a Magazinului Online sau a Aplicației, în special plasarea de Comenzi într-un mod care justifică suspiciunea de a utiliza instrumente care automatizează procesul de plasare a comenzilor, în special roboți, sau utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către SMART ALERT de o manieră care indică intenția de a încălca prevederile Regulamentului sau ale legii);
  d. utilizarea serviciilor și funcționalității puse la dispoziție de către SMART ALERT în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum şi regulile acceptate de către societate.
  e. utilizarea serviciilor și funcționalităților puse la dispoziție în Magazinul Online într-un mod care să nu fie împovărător pentru alți Clienți și pentru Vânzător și SMART ALERT;
  f. plata la termen a prețului și altor costuri stabilite de către Client și Vânzător, a sumei totale;
  g. preluarea la timp a produselor comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata prin card online;
  h. nefurnizarea și netransmiterea în cadrul Magazinului Online de Conținut interzis prin lege, în special a Conținutului care încalcă drepturile de autor ale unor terțe părți sau proprietatea lor personală;
  i.  nu inițiază următoarele acțiuni:

– transmiterea sau plasarea în cadrul Magazinului Online a unor informații comerciale nesolicitate sau postarea oricărui conținut care încalcă legea (interzicerea publicării conținutului ilegal);
– desfășurarea de activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare a Magazinului Online, Aplicației și realizarea plății;
– modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de SMART ALERT, în special a celor furnizate în cadrul Magazinului Online a Prețurilor sau a descrieri  Produselor.

 1. descărcarea Aplicației doar din surse legitime .
 2. Reclamații referitoare la furnizarea Serviciilor Electronice sau a Aplicației  pot fi depuse în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: support@smartalert.ro;
 3. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie/plângere:(1) natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când a avut loc; (2) solicitarea (doleanţele) Clientului; şi (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor uşura şi vor grăbi examinarea plângerii de către SMART ALERT .

Cerinţele enumerate mai sus constituie un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite.
10. Soluţionarea reclamaţiei de către SMART ALERT se poate face imediat, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii.
11. SMART ALERT permite Clientului să descarce gratuit Aplicația pe dispozitivul mobil al Clientului de pe următoarele magazine online cu aplicații mobile, în special:

 1. Apple App Store, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare iOS;;
  b.Google Play, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android.
 2. Utilizarea Aplicațiilor descărcate din alte surse decât cele menționate în art. 11 de mai sus, poate duce la riscul de a compromite integritatea aplicației și conectarea la un  software  dăunător, punând astfel în pericol securitatea dispozitivului mobil al Clientului și a datelor stocate pe acesta.
  13.Pentru a  putea utiliza Aplicația, Clientul trebuie:
 3. să consulte prezentul Regulament și informațiile furnizate despre Aplicație puse la dispoziție în magazinele menționate la art. 11 de mai sus și să le accepte, și
  b.să descarce Aplicația din magazinul menționat la art. 11 de mai sus, și
  c. să instaleze Aplicația pe dispozitivul mobil, urmând instrucțiunile afișate atunci când procesul de instalare este pornit sau furnizat de magazinele menționate la art. 11 de mai sus.
 4. Aplicația facilitează conectarea cu Magazinul Online prin linkul afisat la desciderea aplicatiei sau prin butoanele din meniul aplicației.
  15.Funcționalitatea Aplicației ajută la prestarea de către SMART ALERT a Serviciilor de scanare a imaginilor sau produselor configurate și comandate de pe Magazinul Online.
  16. Aplicația nu stochează și nu accesează ID-ul clientului din Magazinul Online si poate fi dezinstalată (eliminată) oricand de pe dispozitivul mobil de catre Client / Utilizator.
  17. Pentru a utiliza funcționalitatea aplicației menționate la pct. II, art. 1 lit. g de mai sus, este necesar ca Clientul să accepte în mod voluntar accesul aplicației la anumite funcționalități ale dispozitivului mobil al Clientului, consimțământul voluntar al Clientului de a primi notificări ”push” sau de a oferi pentru SMART ALERT informații despre preferințele Clientului.
  18. Clientul poate revoca în orice moment consimțământul menționat la art. 17 de mai sus sau poate dezinstala (șterge) Aplicația de pe dispozitivul său mobil utilizând setările corespunzătoare ale dispozitivului în acest sens.

 

III. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE

 1. Principalele caracteristici privind prestarea cu luare în considerare a obiectului prestării precum și a modalității de comunicare cu clientul sunt stabilite pe pagina fiecărui Produs.
  2.SMART ALERT oferă posibilitatea depunerii Comenzii pentru Produse numai pe pagina Magazinului Online;
 2. Ca parte a dezvoltării serviciilor furnizate, SMART ALERT poate introduce alte metode de plasare a comenzilor prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în condițiile specificate în acest Regulament.
  4.Încheierea Contractului de Vânzare între Client şi Vânzător are loc după plasare comenzii de către Client.
  5. SMART ALERT permite Clientului să plaseze Comanda prin intermediul Magazinul Online în modul următor:
 3. Clientul adaugă Produsul selectat în Coșul de cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă.
  b.Clientul care deține un Cont, confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheieri și realizării Contractului de Vânzare. Utilizatorul care nu deține un Cont trebuie să completeze formularul  de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. În fiecare situație transmiterea de către Client a datelor neactuale sau incorecte poate duce la imposibilitatea realizării Contractului. În Formularul de Comandă este necesar specificarea următoarelor date ale Clientului: numele și prenumele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce ţin de Contractul de Vânzare: Produsul , cantitatea Produsului , în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului , modalitatea de plată va fi intotdeauna prin card online sau prin SMS. În cazul clienților  nonconsumatori, este, de asemenea, necesară   furnizarea datelor firmei, dacă au solicitat emiterea unei facturi TVA în cadrul  formularului, deasemenea și un nr. de identificare fiscală.
  c. Clientul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Magazinul Online.
  d. Clientul va achita in avans prin plata online suma totală indicată în Formularul de Comandă în vederea realizării Contractului de Vânzare.
  e. Clientul trimite Vânzătorului Comanda – (depune oferta) prin intermediul funcționalității Magazinului Online pus la dispoziție în acest scop (butonul ”Comand și Plătesc” sau unul similar). În cazul Clientului care nu deține un Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul, se cere creearea unui Cont și acceptarea Regulamentul.
  f. În timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Comand și plătesc” sau unul similar, Clientul are posibilitatea să vizualizeze serviciul digital pentru imaginea introdusă în cadrul  secțiunii ”Coș” prin scanarea imaginii introduse si va vedea ceea ce va primi dupa finalizarea comenzii . Rezultatul va fi opturat de logoul SMART ALERT si inscrisul PREVIEW pana dupa efectuarea platii. Dupa efectuarea plații va fi necesara resetarea aplicației (închiderea definitivă și redeschiderea ei) pentru a viziona corect imaginea scanată.
  g. Clientul va fi redirecționat către o pagină a unui Prestator extern, care furnizează servicii de plată  în scopul realizării plații;
  h. SMART ALERT transferă Comanda către Vânzător prin intermediul Magazinului Online.
 4. În cazul în care Vânzătorul, din proprie inițiativă, propune Consumatorului încheierea unui Contract de Vânzare cu utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, în special  prin telefon:
 5. Vânzătorul trimite Clientului un mesaj electronic cu confirmare conținutului Contractului de Vânzare propus.
  b.Clientul trimite Vânzătorului Comanda  cu ajutorul mesajului la adresa  de e-mail de la care a primit confirmarea menționată la art. 6 lit.a  de mai sus.
  c. în cazul unui Consumator care nu deține un Cont și nu a acceptat   anterior Regulamentul  se cere acceptarea acestuia.
 6. În alte cazuri de încheiere a Contractului de Vânzare decât cele menționate în art. 6 de mai sus cu utilizarea altor  modalități de comunicare la distanță, inclusiv prin telefon, la inițiativa Consumatorului, următoarele secțiuni se aplică în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțele și mijloacele de comunicare utilizate
  8.SMART ALERT, ca răspuns la Comandă va trimite imediat Clientului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată către Client cu confirmrea primiri Comenzi și începerea verificării ei.
  9. După ce SMART ALERT a verificat Comanda și a transmis-o Vânzătorului, fără întârzieri nejustificate, Vânzătorul va trimite un mesaj Clientului la adresă de e-mail furnizată, cu mesajul:
 7. confirmarea acceptării uneia sau mai multor oferte individuale pentru Produsele prezentate în Comandă și confirmarea încheierii Contractului de Vânzare (acceptarea Comenzii în ceea ce privește produsul indicat în mesaj); sau
  b.informații privind neacceptarea unora sau a tuturor ofertelor pentru produsele prezentate în comandă, din motivele enunțate în special  la punctul IV art. 5 de mai jos (lipsă plată); sau indicate la punctul XI art 5  de mai jos (colet refuzat/nepreluat).
 8. Contractul de vânzare se încheie în clipa acceptării ofertei, adică primirea de către Client a mesajului menționat în art. 9 lit. a. de mai sus  în ceea ce privește Produsele conținute de aceasta. Vânzătorul trimite Clientului confirmarea condițiilor Contractului la adres de e-mail furnizată de către Client.
  11.În cazul în care nu există nicio posibilitate de a accepta oferta depusă în cadrul Comenzii, DRC va contacta Clientul pentru:
 9. a informa Clientul despre incapacitatea de a accepta oferta depuse în Comandă privind încheierea Contractului de Vânzare; sau
  b.confirmarea de către Client a voinței de realizarea parțială a comenzii pentru care Vânzătorul a fost de acord să accepte oferta privind încheierea Contractului de Vânzare. În acest caz Clientul poate anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele), cea ce nu încalcă dreptul său de retragere din Contract. Anularea Comenzii de către Client eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia. În cazul anulării comenzii se aplică art.12 de mai jos.
 10. În cazul în care oferta depusă prin Comandă nu poate fi acceptată, Contractul de Vânzare, în ceea ce privește Produsele indicate  de către DRC nu va fi încheiat, iar Vânzătorul va returna fără întârziere, plata efectuată de către Client în cel mult 5 zile, în măsura în care Contractul de Vânzare nu a fost încheiat. Dispozițiile punctului VIII art. 6 a Regulamentul se aplică în mod corespunzător.
  13.Indiferent de aceasta, Vânzătorul poate să informeze Clientul despre starea Comenzii  în special prin trimiterea unui mesaj pe adresa de e-mail, SMS furnizată către Client  sau prin telefon.
  14. Vânzătorul si SMART ALERT se străduiesc să asigure disponibilitatea produselor și să realizeze contractul de Vânzare Cumpărare. În cazul în care nu este posibilă realizarea serviciului precum și în alte situații definite de lege, pot fi aplicate normele Codului Civil  în special în ceea ce privește obligația de returnare imediată a  beneficilor în favoarea Consumatorului. Daca livrarea nu este posibila din motive independente de magazinul online, Clientul are dreptul la rezilierea contractului si restituirea tuturor sumelor achitate. Clientul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.
  15. Valoarea totală a Comenzii include Prețul,  costurile de livrare, și eventuale alte costuri ale serviciilor opționale plătite și selectate de către Client. Vânzătorul poate desemna un prag, privind Comanda minimă pentru care livrarea Produselor este gratuită. Dacă preţul total incluzând taxele Produsului ce constituie obiectul Comenzii precum și costurile de livrare (pentru transport, livrare şi servicii poştale) precum şi alte costuri nu pot fi calculate dinainte in mod rezonabil dată fiind modalitatea de calcul a prețului, costurile suplimentare de transport, livrare, taxe postale sau de altă natură, Clientul va fi informat pe paginile Magazinului pe internet anterior înaintării Comenzii cât şi în momentul exprimării dorinţei Clientului de a accepta Contractul de Vânzare.
  16. Promoțiile disponibile în Magazinul Online nu se cumulează, dacă prevederile Promoției nu stabilesc altfel.

 

 1. MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE
 2. SMART ALERT pune la dispoziția Clientului, în principiu, cu condiția celor dispuse în pct. XI. Art. 5, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:
 3. ramburs – plata la curier, în momentul primirii coletului;
  b.plățile electronice și plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție în cadrul Magazinului Online.
 4. Metode de plată actuale sunt specificate în cadrul Magazinului Online în secțiunea „Plăți” și   de fiecare dată pe pagina Produsului dat. Metodele disponibile de plată pot fi condiționate și de metoda de livrare aleasă de Client.
  3.Decontarea tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;
  4. În cazul în care Vânzătorul nu primește plata de la Clientul care a ales să plătească în avans, adică prin plată electronică, DRC poate contacta Clientul în vederea reamintiri efectuări plății, inclusiv  poate să trimită un e-mail.
  5. Neplata:
 5. în cazul plății electronice, în termen de 24 de ore de la plasarea Comenzii;

va duce la neacceptarea ofertei făcute de Client în cadrul comenzii. Clientul poate, de asemenea, până la momentul primirii mesajului privind trimiterea comenzii, să o anuleze fără a suporta consecințe, contactând vânzătorul prin intermediul DRC, ceea ce nu afectează dreptul clientului de a se retrage din contract – cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul produselor care nu sunt produse fabricate conform specificațiilor clientului sau care servesc la satisfacerea nevoilor individualizate ale acestuia.
b. În cazul în care Clientul alege să plătească ramburs la primirea coletului acesta este obligat să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit suplimentar duce la rezilierea Contractului de Vânzare. Clientul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe,de asemenea acestă acțiune nu încalcă drepurile lui de retragere din contract.

 

 1. COST, MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI
 2. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României. Livrarea produsului către Client se plăteşte de către acesta, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile Magazinului Online la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.
  2.Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către Client.
  3. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsul către Client (data livrării) se compune din timpul timpul necesar pentru ca SMART ALERT să transmită comanda Vânzătorului, din pregătirea Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata  de  livrare a Produsului de către transportator.
  4. Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 3-4 zile lucrătoare, cu excepţia cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un termen mai scurt.
  5. Timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător este prezentat de fiecare dată pe pagina cu Produsul și se calculează de la data livrării (începutul timpului de livrare):
 3. recunoașterea contului bancar sau a contului Vânzătorului – în cazul alegerii de către Client, plății electronice sau a plății online;
  b.încheierea Contractului de Vânzare – în cazul în care Clientul alege metoda de plată – ramburs.
 4. La timpului de mai sus, se adăugă și timpul de livrare al Produsului de către transportator, care depinde de tipul de livrare ales de către Client și este prezentat de fiecare dată pe pagina cu Produsul dat precum și în secțiunea ”Realizare comandă” în cadrul Magazinul Online.
  7.Daca produsele nu au fost livrate in termen de 10 zile lucratoare Clientul poate solicita livrarea intr-un termen suplimentar. Daca nici in termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, Clientul  poate solicita rezilierea sau rezolutiunea contractului.

 

 1. RECLAMAȚIA PRODUSULUI
 2. Baza și domeniul de aplicare a răspunderii Vânzătorului față de Client în cazul în care Produsul vândut este în contradicție cu contractul de vânzare (garanție) sunt stabilite în Legea privind drepturile consumatorilor.
  2.Produsele prezentate în Magazinul online vor fi acoperite de o garanție a Producătorului sau a Distribuitorului. Condițiile detaliate ale garanției și durata acesteia sunt apoi specificate în certificatul de garanție emis de către garant și atașat la Produs de către Vânzător. Declarația de conformitate și certificatul de garanție vor însoți Produsele vândute.
  3. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat.
  4. Reclamația poate fi transmisă de către client, în scris la adresa: support@smartalert.ro . În cazul în care reclamația se referă la un Produs, este de obicei recomandabil să îl livrați Vânzătorului împreună cu reclamația, pentru a permite Vânzătorului să examineze Produsul. Detaliile referitoare la metodele de livrare gratuită a produsului către Vânzător de către Client în legătură cu reclamația sunt disponibile pe site-ul web al magazinului pe internet la rubrica „Reclamații”.
  5. În cazul în care Produsul vândut nu este conform cu Contractul de vânzare, Clientul poate, cu rezervele și în condițiile specificate în Legea privind drepturile consumatorilor:
 3. să solicite repararea sau înlocuirea Produsului. Cu toate acestea, se stipulează că, în cazul în care aducerea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare în modul ales de Client (reparare sau înlocuire) este imposibilă sau necesită costuri excesive, atunci Vânzătorul:

– poate face o înlocuire în cazul în care Clientul solicită o reparație; sau
– poate repara Produsul in termen de maxim 15 zile în cazul în care Clientul solicită o înlocuire, sau
– în cazul în care imposibilitatea sau caracterul nerezonabil al costurilor se referă atât la reparație, cât și la înlocuire, Vânzătorul are dreptul de a refuza să aducă produsul în conformitate cu Contractul de vânzare – în caz de refuz, Clientul are dreptul la drepturile specificate la litera b) de mai jos.

La evaluarea costurilor excesive, se ține seama, în special, de semnificația lipsei de conformitate a Produsului cu contractul de vânzare, de valoarea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare și de inconvenientul pentru Client cauzat de schimbarea modalității sau de refuzul de a aduce Produsul în conformitate cu contractul de vânzare.
b. face o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare, dar numai atunci când:

– Vânzătorul a refuzat să repare sau să înlocuiască Produsul sau
– din declarația Vânzătorului sau din circumstanțele cazului reiese clar că Vânzătorul nu va repara sau înlocui Produsul; sau
– Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie in termenul legal, fără inconveniente semnificative pentru consumator sau
– Vânzătorul a adus deja Produsul în conformitate cu contractul de vânzare sau
– neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este atât de semnificativă încât justifică o reducere imediată a prețului sau retragerea din contractul de vânzare
– Prețul redus va fi proporțional cu prețul rezultat din contractul de vânzare, în funcție de valoarea Produsului care nu respectă contractul de vânzare în raport cu valoarea Produsului care respectă Contractul de vânzare.

 1. In cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau serviciului, se va dispune direct înlocuirea acestora sau reducerea prețului, după caz. Clientul nu se poate retrage din Contractul de vânzare în temeiul unei reclamații dacă neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este nesemnificativă. Acest lucru nu exclude îndeplinirea dreptului Clientului de a se retrage din contractul de vânzare în conformitate cu dispozițiile specificate la punctul VIII din Termeni și condiții.
  7.Se recomandă ca, Clientul să furnizeze în descrierea reclamației (1) informații și circumstanțe referitoare la obiectul reclamației, în special circumstanțe care indică neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare; (2) cererea de reparare sau de înlocuire a Produsului sau, în cazul circumstanțelor enumerate la punctul VI pct. 5 lit. b din Regulament, o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare; și (3) datele de contact ale reclamantului – acest lucru va facilita și accelera procesarea reclamației de către Vânzător. Cerințele specificate în propoziția anterioară sunt doar recomandări și nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse cu omiterea descrierii recomandate a reclamației.
  8. Vânzătorul trebuie să repare sau să înlocuiască Produsul în mod gratuit, într-un termen rezonabil și fără inconveniente nejustificate pentru Client, ținând cont de specificitatea Produsului și de scopul pentru care Clientul l-a achiziționat.
  9. Vânzătorul returnează Clientului sumele datorate ca urmare a exercitării dreptului de reducere a prețului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de reducere a prețului din partea Clientului.
  10. În cazul retragerii din contractul de vânzare, ca parte a reclamației, Clientul va returna imediat bunurile Vânzătorului, pe cheltuiala sa. Vânzătorul va returna prețul Clientului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produsului.
  11. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare a existat la momentul livrării acestuia și a fost dezvăluită în termen de doi ani de la livrare. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.
  12. În cazul în care un contract de vânzare pentru un Produs cu elemente digitale prevede furnizarea de conținut digital sau de un serviciu digital în mod continuu, conținutul digital sau serviciul trebuie să rămână în conformitate cu contractul de vânzare pe durata furnizării sale, așa cum se specifică în contractul de vânzare. Această perioadă nu poate fi mai scurtă de doi ani de la livrarea Produsului cu elemente digitale, si anume în termen de doi ani de la momentul livrării bunurilor cu elemente digitale pentru produsele standard și de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produsele pentru care s-a achitat opțiunea suplimentară de valabilitate de + 3 ani.
  13. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru lipsa de conformitate a Produsului cu Contractul de vânzare, în cazul unui Produs cu Elemente digitale în măsura în care:
 2. astfel cum este definit la articolul 6 alineatul (1) din Legea privind drepturile consumatorilor, și anume:

– adecvarea la scopurile pentru care aceste bunuri sunt utilizate în mod normal, având în vedere legislația, standardele tehnice sau bunele practici aplicabile,
– sunt prezente în cantitatea și au calitățile, inclusiv durabilitatea și siguranța, care sunt obișnuite pentru bunuri de acest tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil,
– să fie furnizate cu accesorii și instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească
– este de aceeași calitate ca și eșantionul sau modelul pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului de vânzare și corespunde descrierii eșantionului sau modelului respectiv
– luând în considerare așteptările rezonabile ale consumatorului în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și asistența tehnică și

 1. în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Legea privind drepturile consumatorilor, în ceea ce privește informarea consumatorului cu privire la actualizările, inclusiv cu privire la caracteristicile de securitate, necesare pentru a face conținutul digital sau serviciul în cauză conform cu contractul de vânzare și furnizarea acestora Consumatorului

în cazul în care Clientul, cel târziu la încheierea contractului de vânzare, a acceptat în mod explicit și separat lipsa unei anumite caracteristici a Produsului.

 

VII. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI

 1. Utilizarea căilor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și a căilor de atac au caracter voluntar. Informațiile de mai jos au caracter informativ și nu constituie obligația Vânzătorului și nici a SMART ALERT de a utiliza soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Declarația Vânzătorului sau a SMART ALERT de aprobare sau refuzul de a participa la soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind disputelor cu privire la protecția consumatorului este depusă de către Vânzător sau de SMART ALERT pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil în cazul în care, în urma unei reclamații depuse de Consumator, litigiul nu a fost soluționat.
  2.Informaţii detaliate referitoare la posibilităţile de accesare de către Clientul consumator a modalităţilor extrajudiciare de examinare a reclamaţiei, căile de revendicare şi condiţiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informațională și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului.
  3. Clientul consumator se poate adresa instanțelor judecătoresti pentru a solicita incetarea oricărei acțiuni a vânzătorului care încalcă dispozițiile prezentei legi sau despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
  4. În conformitate cu Directiva nr 524/2013 din data de 21 mai 2013, implementată de Parlamentului European și Consiliul European, punem la dispoziție legături / conectori electronici către platforma ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR reprezintă, printre altele, o sursă de informații cu privire la modalitățile de soluționare extrajudiciară și amiabilă a litigiilor care pot interveni între societățile comerciale și consumatori.

 

VIII.  DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT

 1. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 100 zile fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege (cea ce reprezintă prelungirea termenului de 14 zile la dreptul de retragere prevăzut de Legea privind Drepturile Consumatorului). Pentru exercitarea dreptului de retragere la timp Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă. Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.:
 2. în scris la adresa: str. Intrarea Reconstructiei, nr.8, bl.28 bis, sc.2, et.10, ap.87, Sector 3 București;
  b. în format electronic  prin intermediul poștei electronice la adresa: support@smartalert.ro;
  c. prin utilizarea formularului de retragere, care reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
 3. Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
  3.Perioada de retragere din Contractul de vânzare începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Consumator sau de către o parte terță  desemnată de acesta, alta decât transportatorul, iar în cazul unui Contract de vânzare, care:
 4. include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi -de la intrarea în posesie a ultimului produs  lot sau parte sau
  b.ține de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată – de la intrare în posesie a primului Produs;
 5. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
  5.Vânzătorul are obligaţia de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
  6. În cazul în care Consumatorul exercită dreptul legal de retragere, Vânzătorul va rambursa plățile efectuate de Client folosind aceeași metodă de plată utilizată de Client, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare care nu implică niciun cost pentru el. În cazul în care plata nu poate fi rambursată utilizând aceeași metodă de plată utilizată de Client, datorită faptului că Vânzătorul nu mai acceptă o metodă de plată specifică, Vânzătorul va rambursa folosind metoda de plată care va corespunde pe cât posibil cu caracteristicile metodei de plată utilizate anterior de Client. În cazul în care Consumatorul exercită dreptul extins de retragere, Vânzătorul poate rambursa plata utilizând metoda de plată indicată de Vânzător. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să colecteze însuși Produsul de la Client, acesta poate reține rambursarea plăților primite de la Client până la returnarea Produsului sau Clientul furnizează dovada returnării acestuia, în funcție de evenimentul care apare mai întâi. În cazul în care plata va fi returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere) și, dacă Clientul nu indică contul bancar în care plata va fi rambursată, Vânzătorul va returna plata către contul bancar cu utilizarea căruia Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care se retrage.
  7. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa:  str. Intrarea Reconstructiei nr.8, bl.28 bis, sc.2, et.10, ap.87, Sector 3  București (sau la adresa indicată de către Vânzător pe pagina https://www.smartalert.ro/returnare . Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului sau o dovadă electronică tipărită a achiziționării Produsului.
  8.  Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea  repunerii  produsul la vânzare, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei examinări efectuate de către un specialist (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
  9. Dreptul extins de retragere îi revine Consumator doar în legătură cu Produsele complete, nedeteriorate și neutilizate, care dețin toate etichetele și elementele de securitate, care au fost plasate pe Produs în momentul preluării acestuia de către Consumator sau de o terță parte indicată de acesta. Consumatorul pierde dreptul extins de retragere atunci când folosește Produsul într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestuia.
  10.  Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului.  Vânzătorul în cadrul acțiunii promoționale poate propune Consumatorului ridicarea Produselor returnate, de către Vânzător de la Consumator Sub rezerva art. 9 de mai sus,  dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu  îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte lucruri.
  11.  Vânzătorul poate, ca parte a unei campanii promoționale temporare, să acorde Clientului dreptul de a se retrage din contract într-o perioadă specificată în cazurile menționate la alineatul 1 propoziția 1 lit. b sau paragraful 10 de mai sus.

 

 1. LICENȚĂ
 2. Drepturile exclusive asupra conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Magazinului Online de către SMART ALERT sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele Magazinului Online (marcă comercială), elementele grafice ale acestuia, Software-ul (inclusiv Aplicația) precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea SMART ALERT, Vânzătorului sau a entității cu care Vânzătorul sau SMART ALERT a încheiat contractul. Clientul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, printre care și Aplicația, gratuit, precum și utilizarea conținutului postat în conformitate cu legea și distribuit deja de alți clienți în cadrul Magazinului Online, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentru utilizarea corectă a Magazinului Online, în toată lumea. Utilizarea conținutului, inclusiv a Aplicației, este admisibilă numai în baza unei aprobări prealabile explicite acordate de entitatea îndreptățită, în scris sub  semnul nulități.
  2.Clientul, inserând în cadrul Magazinul Online (inclusiv prin intermediul Aplicației) orice Conținut, în special grafică, comentarii, opinii sau exprimării în cadrul  Contului de Client sau în altă parte  a Magazinului Online acordă prin prezenta Vânzătorului și SMART ALERT licență neexclusivă, gratuită,pentru utilizare, consolidare salvarea în memoria calculatorului, schimbarea ștergerea, completarea, realizarea publică, afișarea publică, reproducerea și difuzarea (în special pe Internet) a acelui Conținut, la nivel mondial.  Dreptul acesta include dreptul de a acorda sublicențe la executarea justificată de realizare a Contractului de Vânzare privind    Prestarea Serviciilor (inclusiv funcționarea și dezvoltare Magazinului Online), precum și împuternicirea realizări lui individual sau prin intermediul unor subiecți terte drepturi dependente în ceea ce privește crearea, personalizare, procesarea și traducerea creației în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. În ceea ce privește situația în care Clientul nu are dreptul de a acorda licențe menționate în prezentul punct 2, Clientul se obligă să obțină o astfel de licențe pentru Vânzător și SMART ALERT.
  3. Indiferent de cele de mai sus, Aplicația face obiectul drepturilor de autor al SMART ALERT odată cu instalarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Clientului, SMART ALERT acordă Clientului o licență neexclusivă pentru utilizarea Aplicației, inclusiv reproducerea Aplicației numai pentru descărcarea pe dispozitivul mobil și pentru instalarea și rularea Aplicației pe dispozitivul mobil al Clientului. Clientul poate instala Aplicații pe diferite dispozitive mobile ale Clientului, dar numai o singură copie a Aplicației poate fi instalată pe un dispozitiv mobil.
  4. Clientul nu are dreptul în special să traducă, să adapteze, să modifice,  sau să facă orice fel de modificări  Aplicației, inclusiv modificarea codului sursă, cu excepția cazurilor permise prin lege, Clientul nu are dreptul să utilizeze Aplicația pentru realizarea  propriului profit.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 2. Datele cu caracter personal ale Clientului sunt prelucrate de către Vânzător în calitate de administrator al datelor cu caracter personal în cadrul Contractului de vânzare și de către ARPLAY în cadrul furnizării de servicii electronice.
  2.Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, dar necesare pentru crearea Contului, utilizarea anumitor Servicii Electronice, transmiterea de oferte, promotii, reduceri, stiri operationale  si pentru încheierea  Contractului de Vânzare.
  3.  Mai multe detalii privind protecția datelor cu caracter personale pot fi consultate în secțiunea ”https://www.smartalert.ro/politica-cookie” disponibilă în Magazinul Online

 

 1. RETRAGEREA DIN CONTRACT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
 2. SMART ALERT poate în orice moment renunța la Contractul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel de contract cu privire la licență acordată în baza pct IX a Regulamentului  cu Clientul cu un preaviz de o lună din motive importante înțelese ca:(catalog închis):
 3. modificarea legii care reglementează furnizarea de servicii electronice de către SMART ALERT, care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce specificate în contractul încheiat între Client și SMART ALERT sau o modificare a interpretării dispozițiilor celor de mai sus prin hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau recomandări competente în limitele atribuite de birouri sau organe abilitare;
  b.modificare a modalității în care serviciul este oferit exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
  c. schimbarea domeniului de aplicare sau furnizarea de servicii la care se aplică prevederile prezentului  Regulament, prin introducerea de noi, modificarea sau retragerea de către Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente cuprinse de Regulament.
 4. Indiferent de conținutul art. 1, luând în considerare grijile deosebite ale SMART ALERT pentru protecția datelor personale ale Clientului și prelucrarea acestora pentru o perioadă rezonabilă de timp, SMART ALERT poate rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor cu efect imediat, în caz de inactivitate a Clientului în cadrul Magazinul Online pentru o perioadă neîntreruptă de minim 3 ani. Rezilierea contractului pentru inactivitate are ca efect stergerea datelor personale din baza de date.
  3.SMART ALERT, trimite declarației sa, conform celor specificate  în pct. 1 și 2 de mai sus, la adresa de e-mail indicată de către Client atunci când acesta creează un Cont sau plasează o Comandă.
  4. ARPLAY poate denunța Contractul cu Clientul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel de acord cu privire la licența acordat în conformitate cu pct. IX a Regulamentului pentru o perioadă de preaviz de șapte zile și/sau să refuze dreptul de utilizare  a Magazinului Online (inclusiv prin intermediul Aplicației) precum și plasare de Comenzii și/sau deasemenea  poate limita accesul la un anumit sau la întregul Conținut, din motive importante, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, adică în cazul în care Clientul (catalog închis) încalcă prevederile punctului II.art.7. a, c, d, e, h, i, j    a  Regulamentului.
  5. Din motive întemeiate, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, în cazul în care Clientul încalcă punctul II.art.7. f sau g al Regulamentului (catalog închis) SMART ALERT poate să nu accepte oferta Clientului în ceea ce privește anumite forme de plată sau livrare, pentru a evitarea altor daune. Prevederile prezente se aplică indiferent de date de identificate a  Clientului și ce date sunt furnizate la plasarea Comenzii și în special atunci când Clientul încalcă punctul II.art.7.a al Regulamentului.
  6. În cazul plasării unei alte Comenzi la alegerea a unei anumite metode de plată sau de livrare de către Client, pentru care se aplică dispozițiile art.5 de mai sus, SMART ALERT va contacta Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail a Clientului pentru a notifica Clientul despre încălcarea Regulamentului și astfel neacceptarea  ofertei cu utilizarea a anumitei metode de plată sau de livrare, indicând modalități alternative de plată sau de livrare. Dispozițiile punctului IV art. 4 se aplică în mod corespunzător
  7. Clientul căruia i se aplică prevederile paragrafului art. 4 sau 5 de mai sus poate utiliza Magazinul Online sau poate utiliza o anumită metodă de plată sau livrare după contactul în prealabil cu SMART ALERT (prin DRC) și obținerea acordului SMART ALERT pentru continuarea utilizării Magazinul Online sau folosind o anumită metodă de plată sau metodă de livrare.
  8. Regulamentul și anexele la Regulament constituie un contract standard în sensul art. 1.166 si 1.177 din Codul civil.
  9. SMART ALERT poate aduce modificări la prezentul  Regulament (cu excepția pct. XII a Regulamentului, care se aplică clienților care nu sunt consumatori și care se pot modifica în orice moment în conformitate cu legislația generală aplicabilă), dacă cel puțin unul dintre următoarele motive este exclus (catalog închis):
 5. modificarea legilor care reglementează vânzarea de către Vânzător a Produselor sau prestarea serviciilor prin mijloace electronice care influențează drepturile și obligațiile reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispozițiilor de mai sus prin hotărâri judecătorești, sau a organelor abilitare.
  b.modificare a modului de prestare a serviciilor datorată exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
  c. schimbarea direcției sau modalității de  furnizarea de servicii la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea, modificarea sau retragerea de către Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente reglementate de prezentul Regulament.
 6. În cazul realizării unor modificări în ceea ce privește Regulamentul, SMART ALERT va pune la dispoziție un Regulament uniform prin publicarea pe site-ul  Magazinului Online și printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail specificată în Contractul de Prestare de Servicii în așa fel încât clientul să se poată familiariza cu conținutul său; Dacă Vânzătorul nu dispune de  o adresă de e-mail a Clientului, informația despre modificarea Regulamentului va fi trimisă Clientului în cadrul informărilor prin intermediul Aplicației.
  11.Modificarea Regulamentului intră în vigoare după expirarea perioadei de 14 zile de la data trimiterii anunțului privind modificare. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, adică dețin un cont, aceștia au dreptul să rezilieze Contractul privind Prestarea Serviciilor în termen de 14 zile de la data la care sunt notificați cu privire la modificarea Regulamentului. Modificarea Regulamentului nu influențează Contractele de Vânzare încheiate de către Client și Vânzător înainte de modificarea Regulamentului.

 

XIIDISPOZIŢII PENTRU CLIENȚII NONCONSUMATORI

 1. Prezentul punct  XII din Regulament se referă numai la Clienții și Beneficiarii care nu au calitatea de Consumator (persoană fizică). Dacă Vânzătorul care oferă Produsele nu este un profesionist, drepturile consumatorilor care decurg din prevederile legale în vigoare în materie de protecție a consumatorilor nu se aplică contractului încheiat.
  2.Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client nonconsumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la Contractul de Vânzare în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.
  3. În cazul Clienţilor nonconsumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei părţi, indiferent de metoda de plată aleasă de Client sau a prevederilor din Contractul de Vânzare.
  4. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.
  5. Potrivit legii, răspunderea vânzătorului privind garanția produsului față de un antreprenor este diferită, cu un termen mai scurt, având în vedere utilizarea mai intensă a Bunului
  6. În cazul Clienților care nu au calitatea de Consumator, SMART ALERT poate rezilia Contractul privind Prestarea Serviciilor sau orice acord de licență încheiat în conformitate cu Regulamentul cu efect imediat și fără a identifica cauza prin trimiterea unei declarații către Client în orice formă.
  7. Nici SMART ALERT, nici Vânzătorul sau angajații acestora, reprezentanții autorizați și agenții nu sunt răspunzători față de Client, subcontractori acestuia, angajați, reprezentanți autorizați și / sau agenți pentru orice fel dedaune, inclusiv pierderi de profit, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către acesta.
  8. În fiecare caz privind stabilirea răspunderii SMART ALERT sau a Vânzătorului, a angajaților lor, a reprezentanților autorizați și / sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată – atât în cadrul revendicării unice, cât și în cazul oricăror cereri totale. – până la valoarea prețului plătit și a costurilor de livrare din ultimul Contract de Vânzare, dar nu mai mult de o mie  o sută lei.
  9. Toate litigiile apărute între SMART ALERT sau Vânzătorul și un Client care nu este un Consumator vor fi supuse instanței care are jurisdicție la sediul SMART ALERT sau al Vânzătorului, respectiv.
  10. Pentru clienții nonconsumatori, SMART ALERT poate modifica Regulamentul  în orice moment în baza legilor generale aplicabile

 

XIII. DISPOZIȚII FINALE

 1. Regulamentul intră în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2022.
  2.Contractele încheiate de către Vânzător sau SMART ALERT sunt încheiate în limba română.
  3. Securizarea, asigurarea și punerea la dispoziție a prevederilor relevante ale Contractului privind prestarea  Serviciilor pe cale Electronică se realizează prin trimiterea unui mesaj de către SMART ALERT la adresa de e-mail furnizată de către Client.
  4. Asigurarea, securizarea, divulgarea și confirmarea de către Vânzător către Client a prevederilor esențiale ale Contractului de vânzare are loc prin trimiterea către Client a unui e-mail de confirmare a comenzii (suport durabil). Conținutul contractului de vânzare este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul IT al magazinului online. După încheierea Contractului de vânzare, Vânzătorul furnizează Clientului o dovadă a cumpărării în format electronic sau împreună cu expedierea care conține Produsul. Specificația comenzii poate fi, de asemenea, atașată la expediere. Dacă Clientul solicită o factură cu TVA, Clientul este de acord că factura cu TVA va fi trimisă la adresa de e-mail furnizată de acesta. Vânzătorul poate introduce metode tehnice de autentificare a Clientului înainte de a colecta dovada cumpărării sau factura TVA.
  5. SMART ALERT furnizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de pericol pentru securitatea funcționalității sau serviciilor furnizate în cadrul Contractului privind prestarea Serviciilor. Utilizarea Serviciilor Electronice este asociată cu riscurile tipice de transmitere a datelor prin Internet, cum ar fi diseminarea, pierderea sau accesul persoanelor neautorizat.
  6. Conținutul Regulamentului este disponibil gratuit clienților la următoarea adresă URL https://www.smartalert.ro/regulament , dar și în cadrul Aplicației unde clienții  îl pot vizuali și tipări în orice moment.
  7. SMART ALERT informează faptul că utilizarea Magazinului Online prin intermediul unui browser Web sau utilizarea Aplicației, inclusiv plasarea unei Comenzi și efectuarea unui apel telefonic către DRC, poate implica  suportarea unor costuri privind  conectarea la Internet (comision de transmitere de date) sau al costurilor de conectare privind efectuarea unui apel telefonic, în conformitate cu tariful  furnizorului de servicii utilizat de către Client.
  8. În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament se aplică dispozițiile generale aplicabile ale legilor române, mai exact: Codul civil; Legea 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea 356/2002 privind comerțul electronic, HG 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 356/2002 privind comerțul electronic, legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesioniști și consumatori, Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice..
  9. Alegerea legislației poloneze în temeiul prezentului regulament nu privează consumatorul de protecția acordată acestuia pe baza unor dispoziții care nu pot fi excluse prin intermediul unui acord încheiat între SMART ALERT sau Vânzător și Consumator în temeiul legii care, în conformitate cu reglementările aplicabile, ar fi adecvat în absența alegerii.